Công Ty TNHH Kỹ Thuật Thiết Bị Điện Số 1
MST: 0315386244
Địa chỉ: 11/2N Ấp Nam Lâm, Xã Bà Điểm, Huyện Hóc Môn, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 0903.94.64.14-0902.94.64.14
Email: info@thietbidienso1.com