Hiển thị một kết quả duy nhất

Chọn input/output dựa vào chassis-based được tích hợp với bộ điều khiển Allen-Bradley®. Hỗ trợ giao tiếp bao gồm DeviceNet ™, ControlNet ™ và EtherNet / IP ™, cùng với các mạng công nghiệp khác.

Input/output (I/O) Modules

1734 POINT I/O Modules

Input/output (I/O) Modules

1746 SLC I/O Modules

Input/output (I/O) Modules

1756 ControlLogix I/O Modules

Input/output (I/O) Modules

1762 MicroLogix Expansion I/O Modules

Input/output (I/O) Modules

1769 Compact I/O Modules

Input/output (I/O) Modules

1794 FLEX I/O Modules

Input/output (I/O) Modules

5069 Compact I/O Modules

Input/output (I/O) Modules

POINT Guard I/O Module