Keyence dòng FS

Showing 1–12 of 25 results

Bộ cảm biến sợi quang kỹ thuật số Keyence dòng FS

Phát hiện lặp lại được và vận hành đơn giản
Cảm biến quang học KEYENCE cung cấp giải pháp cho mỗi ứng dụng
Ngoài nguồn MEGA, Sê-ri FS-N (FS-neo) còn giới thiệu một cài đặt dễ dàng hơn cả mong đợi chỉ với một thao tác nhấp

Các mã hàng chung dòng sản phẩm Keyence dòng FS

FS-N11N FS-N12N FS-N11CN FS-N12CN FS-N13N FS-N14N FS-N11MN
FS-N11P FS-N12P FS-N11CP FS-N12CP FS-N13P FS-N14P FS-N13CP FS-N14CP

Sử dụng cáp nhỏ hơn hoặc bằng 30 m.
Chỉ cho FS-N11CN (P), FS-N12CN (P), FS-N13N (P), FS-N14N (P)
Tăng 100 mW (4,0 mA) đối với chế độ HIGH SPEED
IP66/65 không đáp ứng được khi thiết bị sợi quang đã gắn có đường kính là 1,3 mm và có sử dụng bộ chuyển đổi linh động (bao gồm FU-4F/66/91/43/63/63T). Khi sử dụng bất kỳ thiết bị sợi quang có đường kính nhỏ
khác, cần áp dụng theo chuẩn IP65.
Nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây, chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc của IP66/IP65 không đáp ứng được.
Khi Thiết bị sợi quang và cáp đầu nối M8 của KEYENCE không được kết nối (Các điều kiện được đề nghị để siết chặt đầu nối M8: Đầu tiên siết chặt thiết bị bằng tay. Sau đó tiếp tục siết chặt thêm 1/16-1/8 vòng xoay
bằng kìm.)
Khi vỏ che chống bụi của Bộ khuếch đại cảm biến bị hở
Khi có mảnh vụn trong vỏ che chống bụi
Khi bộ nguồn chống chịu nước A/B không được sử dụng tại thời điểm lắp đặt thiết bị sợi quang đường kính nhỏ.

Bộ khuếch đại Keyence FS-V21R
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Bộ khuếch đại Keyence FS-V31CP
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Bộ khuếch đại Keyence FS-N41N
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Bộ khuếch đại Keyence FS-V22RP
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Bộ khuếch đại Keyence FS-N12N
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Bộ khuếch đại Keyence FS-N40
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Bộ khuếch đại Keyence FS-N42N
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Bộ khuếch đại Keyence FS-V31
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Bộ khuếch đại Keyence FS-V32P
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Bộ khuếch đại Keyence FS2-60
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence

Keyence FS-N11N
Xuất xứ: Keyence Nhật
Cam kết: Chính hãng, hàng mới 100%
Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của hãng Keyence


Keyence dòng FS