Showing 1–12 of 33 results

Các tính năng của dòng biến tần Sinovo SD600
Đặc điểm kỹ thuật phần mềm:
1.Với chức năng giới hạn dòng điện nhanh để tránh báo cáo lỗi quá dòng thường xuyên.
2.Random PWM độ sâu có thể điều chỉnh, triệt tiêu tiếng ồn động cơ một cách hiệu quả.
3. Tối ưu hóa và cải tiến thuật toán triệt tiêu quá áp và triệt tiêu quá dòng VF, nhanh hơn và chính xác hơn.
4. Cải thiện hiệu suất kiểm soát tăng tốc và giảm tốc nhanh chóng.
5.SD600 sử dụng thuật toán 640PID và tối ưu hóa.
6. Tối ưu hóa chức năng PLC đa tốc độ và tăng mô hình PLC 2

Bien-tan-sinovo-sd600
Bien-tan-sinovo-sd600

 

Biến tần 1 pha 0.75kw Sinovo
Mã hàng: SD600-2T-0.7GC
AC3PH 220V 50/60Hz 8.2A Input
AC3PH 220v 0-500Hz 4.7A Output
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 1 pha 1.5kw Sinovo
Mã hàng: SD600-2T-1.5GC
AC3PH 220V 50/60Hz 14.0A Input
AC3PH 220v 0-500Hz 7.5A Output
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 1 pha 2.2kw Sinovo
Mã hàng: SD600-2T-2.2GC
AC3PH 220V 50/60Hz 23.0A Input
AC3PH 220v 0-500Hz 10A Output
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 3 pha 0.75kw Sinovo
Mã hàng: SD600-4T-0.7GC
Input AC3PH 380V 50/60Hz 3.4A/5.0A
Output AC3PH 380V 0-500Hz 2.3A/3.7A
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 3 pha 1.5kw Sinovo
Mã hàng: SD600-4T-1.5GC
InputAC3PH 380V 50/60Hz 5.0A/5.8A
Output AC3PH 380V 0-500Hz 3.7A/5.1A
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 3 pha 110kw Sinovo sd600
Mã hàng: SD600-4T-110GC
Input AC3PH 380V 50/60Hz 214A/256A
Output AC3PH 380V 0-500Hz 210A/253A
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 3 pha 11kw Sinovo sd600
Mã hàng: SD600-4T-11GC
Input AC3PH 380V 50/60Hz 20.6A/35.0A
Output AC3PH 380V 0-500Hz 25A/32A
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 3 pha 132kw Sinovo sd600
Mã hàng: SD600-4T-132GC
Input AC3PH 380V 50/60Hz 256A/307A
Output AC3PH 380V 0-500Hz 253A/304A
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 3 pha 15kw Sinovo sd600
Mã hàng: SD600-4T-15GC
Input AC3PH 380V 50/60Hz 35.0A/38.5A
Output AC3PH 380V 0-500Hz 32A/37A
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 3 pha 160kw Sinovo sd600
Mã hàng: SD600-4T-160GC
Input AC3PH 380V 50/60Hz 307A/333A
Output AC3PH 380V 0-500Hz 304A/330A
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 3 pha 18.5kw Sinovo sd600
Mã hàng: SD600-4T-18.5GC
Input AC3PH 380V 50/60Hz 38.5A/46.5A
Output AC3PH 380V 0-500Hz 37A/45A
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc

Biến tần 3 pha 185kw Sinovo sd600
Mã hàng: SD600-4T-185GC
Input AC3PH 380V 50/60Hz 333A/380A
Output AC3PH 380V 0-500Hz  330A/377A
Hàng mới 100%, CO/CQ chính hãng
Bảo hành 12-24 tháng
Xuất xứ Sinovo – Trung Quốc