Showing 1–12 of 268 results

Nemicon là Thương hiệu Hàng đầu của Bộ mã hóa Vòng quay /Rotary Encoder.

Rotary Encoder Nemicon của chúng tôi, nhờ công nghệ sản xuất độc đáo và chính xác, hiệu suất cao, độ chính xác cao và để đạt được chi phí thấp, đã được sử dụng trong nhiều lĩnh vực xã hội. Cần có thang máy của tòa nhà chọc trời, máy xử lý chính xác độ chính xác nano-micron, robot công nghiệp chịu trách nhiệm tự động hóa nhà máy, chẳng hạn như thiết bị y tế duy trì sự sống của con người, mọi thứ di chuyển và quay, ở mọi nơi trong việc kết hợp trạng thái hiện đại của chúng tôi -và bộ mã hóa của chúng tôi đã được sử dụng.

Mã hàng: HES-005-2MC
Resolution: 50P/R
C : Open Collector Output
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon -Japan

Mã hàng: HES-005-2MHC
Resolution: 50P/R
HC : Open Collector Output / High Voltage
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon -Japan

Mã hàng: HES-005-2MHCP
Resolution: 50P/R
HCP : PNP Mode Open Collector Output / High Voltage
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon Japan

Mã hàng: HES-005-2MHT
Resolution: 50P/R
HT : Push-Pull Output / High Voltage
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon Japan

Mã hàng: HES-006-2M,
Resolution: 60P/R
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon Japan

Mã hàng: HES-006-2M,
Resolution: 60P/R
C : Open Collector Output
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon Japan

Mã hàng: HES-006-2MHC,
Resolution: 60P/R
HC : Open Collector Output / High Voltage
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon Japan

Mã hàng: HES-006-2MHCP,
Resolution: 60P/R
HCP : PNP Mode Open Collector Output / High Voltage
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon Japan

Mã hàng: HES-006-2MHT
Resolution: 60P/R
HT : Push-Pull Output / High Voltage
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon Japan

Mã hàng: HES-01-2M
Resolution:100P/R
Signals: 2M : AB90˚ Phase Difference + Zero Signal
Xuất xứ: Nemicon Japan