Showing 1–12 of 78 results

Renishaw A-9523-4015, Renishaw Viet Nam, đại lý Renishaw tại Việt Nam, Phân phối thiết bị Renishaw chính hãng, Renishaw RGS20
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng

Renishaw A-9523-4015-03-C,Renishaw Viet Nam, đại lý Renishaw tại Việt Nam, Phân phối thiết bị Renishaw chính hãng, Renishaw RGS20
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng

Renishaw A-9541-2035, Renishaw Viet Nam, đại lý Renishaw tại Việt Nam, Phân phối thiết bị Renishaw chính hãng, Renishaw RGS20

Renishaw A-9541-2036, Renishaw Viet Nam, đại lý Renishaw tại Việt Nam, Phân phối thiết bị Renishaw chính hãng, Encoder Renishaw RGS20
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng

Renishaw A-9541-2037, Renishaw Viet Nam, đại lý Renishaw tại Việt Nam, Phân phối thiết bị Renishaw chính hãng, Renishaw RGS20

Cảm biến Renishaw A-9706-0014,Renishaw Viet Nam, đại lý Renishaw tại Việt Nam, Phân phối thiết bị Renishaw chính hãng, Renishaw RGS20
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng

RGH20D – Độ phân giải 5 µm, RGH20X – Độ phân giải 1 µm, RGH20Z – Độ phân giải 0,5 µm, encoder Renishaw-RGH20
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng

Chuyên cung cấp thiết bị của hãng Renishaw, Cách chọn mã hàng encoder Renishaw, encoder Renishaw
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng

Giới thiệu dòng encoder RGH20 Renishaw, Cách chọn mã hàng encoder Renishaw, Đầu cáp kết nối ngõ ra encoder Renishaw
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng

Renishaw A-5003-6510,Renishaw Viet Nam, đại lý Renishaw tại Việt Nam, Phân phối thiết bị Renishaw chính hãng, Renishaw RGS20
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng

Mã hàng: A-9420-0500
Kích thước đầu đọc: 44 x 27 x 16 mm
Độ phân giải đến 50 nm
Tốc độ lên đến 10 m / s
Đầu ra tương tự hoặc kỹ thuật số
Sai số chia nhỏ (SDE): thường là ± 0,15 µm
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng

Mã hàng: A-9523-4106-01
Kích thước đầu đọc: 44 x 27 x 16 mm
Độ phân giải đến 50 nm
Tốc độ lên đến 10 m / s
Đầu ra tương tự hoặc kỹ thuật số
Sai số chia nhỏ (SDE): thường là ± 0,15 µm
Xuất xứ: Renishaw UK
Cam kết: Chính hãng, mới 100%, bảo hành 12 tháng